Eigenheld Logo

Algemene voorwaarden Eigen Held

Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor werkzaamheden tussen Eigen Held en opdrachtgevers.
 • Eigen Held zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Overeengekomen opdrachten en inschrijvingen worden via e-mail en of brief bevestigd. Opdrachtgever en deelnemers ontvangen een overzicht met de planning en data, overige informatie en de algemene voorwaarden.

Betaling

 • De betaling dient 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Eigen Held overgemaakt te zijn.
 • Prijzen voor Sta Sterk trainingen zijn inclusief BTW, prijzen voor themabijeenkomsten en workshops zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Annulering

 • De inschrijving kan tot 15 werkdagen (3 weken) voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering van een opdracht tot 10 werkdagen (twee weken) voor aanvang wordt 50% van de totale opdrachtwaarde in rekening gebracht. Bij annulering binnen 5 werkdagen (1 week) voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever 100% verschuldigd van het overeengekomen opdrachttarief.
 • Uitzondering op deze regeling zijn uitsluitend geldig indien dit uitdrukkelijk tussen de deelnemer en Eigen Held schriftelijk is afgesproken en de deelnemer dit ook als zodanig kan overleggen. Het verzuim van trainingsdagen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld
 • In geval van overmacht van de kant van Eigen Held zal er in overleg een passende oplossing gezocht worden.
 • Indien het aantal inschrijvingen onvoldoende is behoudt Eigen Held zich het recht voor de training te annuleren, uit te stellen dan wel te combineren.

Geheimhouding

 • Eigen Held is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens.
 • van de opdrachtgever aan derden, tenzij hier goedkeuring voor gegeven wordt.

Eigen Held is lid van de Vereniging van Trainers Omgaan Met Pesten

Bezoek mij

Eigenheld.nl
Van Itersonlaan 18-A
2806 DH Gouda (ZH)

Like mij

Contacteer mij

E-Mail: eigenheld@hotmail.nl

Telefoon:Tel. +31 (0)630782314