Eigenheld Logo

Sta sterk groepstraining

Wordt uw kind regelmatig gepest, ondergesneeuwd of vindt het moeilijk te zeggen wat het echt wilt? Wilt uw kind graag voor zichzelf of voor een ander leren opkomen maar weet het niet hoe? Dan is de Sta sterk Training echt iets voor uw kind.

Doel

In de Sta Sterk training leer je sterk te reageren op gedrag waar je last van hebt. Dat kan zijn buitensluiten, schelden, slaan, vervelende opmerkingen etc. Er wordt gewerkt met een stoplichtmetafoor dat staat voor subassertief, assertief en agressief gedrag. De training is gericht op kinderen van 6 tot 18 jaar. Het doel is de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten, zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. Kinderen leren beter omgaan met pesten, waardoor zij er minder last van hebben. Dit betekent dus ook dat er minder kans is op de nare gevolgen van pesten zoals angst, onzekerheid en depressieve gevoelens.

De Sta Sterk training is door het Nederlands jeugdinstituut beschreven als een theoretisch goed onderbouwd anti-pestprogramma.

Inhoud training

In de training staan vijf aandachtsgebieden centraal:

 • Lichaamstaal
 • Assertiviteit
 • Omgaan met emoties
 • Sociale informatieverwerking
 • Sociale vaardigheden

De deelnemers werken onder andere aan uitstraling en lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik, ademhaling, nee zeggen en eigen wil/mening uiten, zeggen waar je last van hebt, positief denken, meedoen en buitensluiten oplossen, omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

Opbouw

 • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind.
 • Ouderavond voor alle ouders van de deelnemers. Deze avond is zonder kinderen.
 • 10 lessen van 90 minuten voor de kinderen.
 • Na de vijfde les: ouderavond om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken.
 • Deze avond is zonder kinderen.
 • Indien nodig mogelijkheid tot follow-up een aantal maanden na de cursus.

Er wordt gewerkt in kleine groepjes van drie tot zes kinderen. De training wordt meestal buiten schooltijd gegeven.

Bezoek mij

Eigenheld.nl
Van Itersonlaan 18-A
2806 DH Gouda (ZH)

Like mij

Contacteer mij

E-Mail: eigenheld@hotmail.nl

Telefoon:Tel. +31 (0)630782314